Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον COVID-19

+30 6983047015

Μικρό Πάπιγκο 1700 Hotel and Spa
Ζαγόρι, Hπειρος
t: +302653041179
f: +302653042266 info@mikropapigo.gr

Dear Mikro Papigo 1700 Hotel & Spa Guests,

For our team, your good health state and safety has always been set as of our utmost priority.

Now more than ever before, under the light of the ongoing COVID_19 (Coronavirus) circumstance, we would like to ensure the best and_ as much as possible_ secured environment for you.

For this, we strictly comply with every governmental instruction ,parallel to our own initiatives in order to provide the right sanitary protocol adapted to our premises, staff and guests alike.

These new protocols do enforce the existing austere practices we have been sticking to whatsoever, in order to ensure a holistic protection approach, all of which lead us all to a much more individualized experience for you!

Follow for the details